GELENEKSEL EĞİTİM ANLAYIŞININ ÖTESİNDE 

SIRADIŞI BİR OKUL…

 

Batıkent Önce Çocuk  Anaokulu;

Önce Çocuk Anaokulu okul öncesi eğitimde çocuğun günlük yaşam içerisinde yapabileceği, yapması gerekenleri ‘’mış’’ gibi değil de gerçekten yapma olanağı bulabileceği, gözlem yapma, deneme, yanılma, karar verme, kararlarının ve davranışlarının sonuçlarını görebileceği bir okul burası.

 

Önce Çocuk Anaokulu yaşam becerisi yüksek bireyler yetiştirebilme temeli üzerine kurulmuş eğitim felsefemizle; Olayların neden ve sonuçlarını kavrayabilen, kendilerini tanıyabilme, yeteneklerini keşfedebilme ve onları geliştirebilme fırsatını bulabilen  mutlu çocukların okulu burası. 

 

Önce Çocuk Anaokulu çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına odaklanan eğitim personeli ile; çocuğu iyi gözlemleyen, dinleyen, oyunun sihirli gücünü kullanan, çocukla işbirliği yapan ve  birlikte öğrenen bir okul burası.

 

Önce Çocuk Anaokulu  baskı, güvensizlik, düzensizlik ve dağınıklık, katı disiplin, yapılandırılmış program, ilgisiz öğretmen tutumları, aşırı müdahale gibi öğrenmeyi engelleyen etmenlerin olmadığı bir okul burası.

 

Ve son olarak Önce Çocuk Anaokulu bize en değerli varlıklarını emanet eden anne-babaların eğitime ortak olmaları gerektiğine inanan, onların desteği ve önerilerine açık bir okul burası.