6 Temel Değer 

Özgürlüklere saygı

Özgürlüğüne saygı duyulan her çocuk, başkalarının özgürlüklerine saygı duymayı öğrenir.

Farklılıklara saygı

Düşüncelerine; diline; inançlarına; cinsiyetine; kültürüne; fiziksel görüntü, sağlık durumu, zekâ düzeyi, ilgi alanları gibi kişisel özelliklerine ve başkaca aidiyetlerine saygı duyulan her çocuk, başkalarının farklılıklarına saygı duymayı ve farklılıkların olmasından dolayı mutlu olmayı öğrenir.

Haklara saygı

Kişilik haklarına saygı duyulan her çocuk, başkalarının haklarına saygı duymayı öğrenir.

Doğaya ve çevreye saygı

Doğayla ve doğanın her türlü unsuruyla tanışmasına, ilişki kurmasına olanak sağlanan her çocuk kendini doğanın bir parçası olarak görmeyi ve doğaya saygı göstermeyi öğrenir.

Çağdaş, evrensel değerlere saygı

Meraklı ve araştırmacı olma, hayal kurma 

Bilgiye değer verme; bilimsel yöntemlerden, bilimin olanaklarından yararlanma; bilimsel olmayan yollarla varılan sonuçlardan şüphe duyma 

Çalışkan ve üretken olma 

Sanata önem ve değer verme 

Barışçı olma 

Çevreci olma 

Sorumluluk sahibi olma 

İşbirliği yapma 

Dayanışmacı olma 

Beden sağlığına önem verme 

 

Bunun için de yaratıcıdır, adildir. Bilgi, merakla başlayan, soru sorarak ilerleyen, emekle ulaşılan bir süreçtir.

 

Yeniliklere ve gelişmelere açıklık. 

Kişisel bakım ve temizlik.  

Sevgi 

Şefkat 

Duyarlılık 

Çocuğa ve çocuk haklarına saygılı olmak. 

Zengin ve keyifli eğitim ortamları yaratmak. 

Çocuğa ve veliye gerçekçi geribildirim vermek. 

Okul ve sınıf ortamında sağlık ve güvenliğini önemsemek. 

Sınıfta önyargısız fırsat eşitliği sunmak. 

Temel evrensel değerleri benimsemek. 

Alçakgönüllülük. 

Temiz ve düzenli olmaya özen göstermek. 

Güler yüzlü ve saygılı davranış. 

Dayanışma ve paylaşım. 

Duygu ve düşüncelere önem verme. 

Olumlu yaklaşım. 

Kendine, başkalarına ve çevreye saygılı olma. 

Yardımseverlik. 

Uzlaşmacı yaklaşım.

 

"İnsan yaşamının çok önemli olan bu dönemi için farklı ve kaliteli bir seçenek oluşturmaktır."

 

Atatürkçülük,

Bilimsel düşünme ve yaratıcılık,

Yeniliklere ve gelişmelere açıklık. 

Şeffaflık,

Duyarlılık,

Güven, saygı, sevgi ve şefkat,

Cesaret ve nezaket,

Dayanışma ve Paylaşım,

Önyargısız olma farklılıklara saygı,

Sürekli gelişim.